„Ko mu  vjerov'o – gori od njega bio“, tako se u Hercegovini, a, koliko čujem, i u Bosni, kaže za onog koji jedno priča, a drugo radi, koji obećava, a ne ispunjava, koji, jednostavno, dok ...
Učitaj više